ПРЕПАРАТИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Препарати ветеринарної медицини

Ми пропонуємо тваринним господарствам та ветеринарним підприємствам препарати ветеринарної медицини для лікування та профілактики захворювань птахів, великої рогатої худоби, дрібної рогатої худоби, свиней, овець, коней. Ми постійно працюємо над підвищенням ефективності, безпеки, та надійності продукції нашого підприємства.Наша продукція має сертифікацію Державної служби ветеринарної медицини України.

Для забезпечення постійного зв'язку з кінцевим споживачем, ми співпрацюємо з багатьма експериментальними господарствами в тваринництві, та проводимо опитування лікарів-ветеринарів. Будемо вдячні Вам за будь-яку інформацію, що надасть можливість покращити якість нашої продукції.

Лідери продажу

Енрофлоксацин 10% оральний (розчин для орального застосування )

Енрофлоксацин належить до антибіотиків хімічного класу фторхінолонів. Механізм його бактерицидної дії пов'язаний із пригніченням субодиниці А ДНК-гідрази (топоізомераза II) бактерії, що блокує процес суперспералізації молекули ДНК. У грампозитивних бактерій цей процес впливає на топоізомеразу IV, а не на топоізомеразу II. При цьому блокуються розмноження, транскрипція та рекомбінаційні процеси у ДНК бактерії.

Енрофлоксацин також впливає на нерухому фазу бактерії, змінюючи фосфоліпідну проникливість зовнішньої мембрани клітинної стінки Енрофлоксацин проявляє бактерицидну дію проти більшості патогенних грампозитивних і грамнегативнкх бактерій і різних видів мікоплазм. »»

Сердосан - вакцина

Вакцина Сердосан містить суміш бактеріальних антигенів і анатоксинів збудників найпоширеніших хвороб свиней, завдяки чому в організмі щеплених тварин формується антибактеріальний і антитоксичний імунітет одночасно проти колібактеріозу, набрякової хвороби, пастерельозу, сальмонельозу і анаеробної ентеротоксемії свиней. Наявність у вакцині імуномоделюючих засобів сприяють активації синтезу антитіл та зменшують негативний вплив препарату на щеплений організм. Завдяки цьому вакцину Сердосан дозволяється застосовувати навіть ослабленим і хворим тваринам з лікувальною метою. »»

Розробки та дослідження

В Україні вивчена епізоотична ситуація щодо поширення грипу птахів, обумовленого різними штамами вірусу грипу. Встановлено, що різновид птахів даної території, також впливає на формування осередків виявлення хвороби. Високопатогенний вірус грипу виділено від птахів видів Phalacrocorax carbo, Anas platyrhynchos, Anser albifrons, Fulica atra, які мешкають у водних та біляводних біотопах. Птахи п’ятого виду (Turdus philomelos) надають перевагу сухій рівнинній місцевості, а для місць гніздування шостого виду (Sturnus vulgaris) не обов’язкова наявність великих водоймищ. Встановлена циркуляція високопатогенного вірусу грипу H5N1 у птахів на території України і доведена відсутність мутацій з адаптації вірусу до рецепторів епітеліальних клітин верхніх дихальних шляхів людини, до яких вірус грипу є тропним. Визначені та нанесені на карти епізоотичного стану районів України природні водні осередки, де від птахів були виділені штами вірусу H5N1 високопатогенного грипу птахів.